โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส (ผู้บริหารเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง)

วันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา