รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางจิรัชยา มามะ ครูอาสาฯประจำ ศรช. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส