เปิดรับลงทะเบียน ขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 66 เป็นต้นไป

อำเภอสุไหงโก-ลก เปิดรับลงทะเบียน ขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 66 เป็นต้นไป

ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุไหงโกลก