เชิญชวนประชาชนจังหวัดนราธิวาส ลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที

เชิญชวนประชาชนจังหวัดนราธิวาส ลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที