สำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน (อายุ 6 -15 ปี) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะมอบหมายให้ คณะครูศกร.ตำบลมะรือโบคก ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน (อายุ 6 -15 ปี) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่ตกหล่น ออกกลางคัน หลุดออกจากระบบการศึกษา ณ พื้นที่หมู่ 1 บ้านมะรือโบตก ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส