ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ กองร้อยกรมทหารที่ 45

วันที่ 30 เมษายน 2567
นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ พร้อมด้วยนางฮุสนา นิตีเมาะ ตำแหน่งครู และนางสาววีด๊าด อาชวาศัย ตำแน่งครูผู้ช่วย เข้าพบนายสุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผู้บังคับการกองร้อยกรมทหารพรานที่ 45 เพื่อพบปะและติดตามการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ กองร้อยกรมทหารที่ 45 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส