สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยยุคลบาทฯ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางจงกล​ อินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส​ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง​ สำนักงานศึกษาธิการ​จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นประธานในการขับเคลื่อนการประชุมดังกล่าว