ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ของสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และกลุ่มงานบริหารบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ของสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเมอนารา สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส