ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ร่วมงานเลี้ยงส่ง ท่านรองวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายทนงศักดิ์เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อน นำโดยนางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. นายสายชล วรรณรัตน์ ครูอาสาฯประจำตำบล และนางสาวไอนี ดอเลาะ ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมงานเลี้ยงส่ง ท่านรองวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ นายคมกฤช สาหลัง ครูชำนาญการ กศน.สุไหงปาดี ในโอกาสได้แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส