การแสดงนิทรรศการ สาธิตการทำขนมทองม้วนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

การแสดงนิทรรศการ สาธิตการทำขนมทองม้วนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและงานการศึกษาตามอัธยาศัย (ONIE EXPO 2020)
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยนางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน.ตำบลตะมะยูง คณะครูกศน.อำเภอศรีสาคร และกลุ่มสาธิตทองม้วน จำนวน 3 คน เป็นตัวแทนร่วมการแสดงนิทรรศการ สาธิตการทำขนมทองม้วนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและงานการศึกษาตามอัธยาศัย (ONIE EXPO 2020) เพื่อเผยแพร่และจัดแสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ Premium ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมสาธิตการทำขนมทองม้วน อีกทั้งยังมีบริการชิมฟรี และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งนำโดยนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และนางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ในการนำเยี่ยมชมครั้งนี้ ณ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา