ประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ บุคลากรตัวแทนอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  นายมานพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ พร้อมด้วย นางฟายีละห์ เขียวจันทร์ ครูผู้ช่วยและนางสาวฟารีดะฮ์ กาเราะ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ บุคลากรตัวแทนอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ กศน.อำเภอตากใบ