โครงการทบทวนบทบาทอาสาสมัคร กศน.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน. โดยมี ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ นางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครู หรือบุคลากร กศน. ในบทบาทครูที่ปรึกษา และอาสาสมัคร กศน.ตำบลละ 1 คน ทั้งนี้ได้มีการมอบเสื้อให้แก่ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และอาสาสมัคร กศน.ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส