“การคัดกรอง ผู้เข้าอบรม”

การคัดกรองด้วยเครื่องวัด​อุณหภูมิ​ร่างกายแบบอินฟาเรด ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็ปไซด์ด้วยโปรแกรมwordpress ณ.ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส