ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ สกร.จังหวัดนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ สกร.จังหวัดนราธิวาส

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

———————————–

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

———————————–

ระดับการศึกษา

– ประถมศึกษา

– มัธยมศึกษาตอนต้น

– มัธยมศึกษาตอนปลาย