พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประจำปี 2566

วันที่ 25 กันยายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ซองกระจูด กล่องใบลาน ตูมูปาหนัน เสื่อปาหนัน ผ้าทอนราธิวาส ผลิตภัณฑ์กระเป๋าย่านลิเพา เรือกอและจำลอง และเสื่อกระจูด ณ กองงานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงานของดีเมืองนราธิวาส ประจำปี 2566 บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02PtZjsFGBWjo7H6QzC5KfkYFQwbFGFCrCQ6y7wc6LntzEueXvJsMWAL74vauVoEayl