“นิเทศติดตามการเตรียมการดำเนินการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียน ณ กศน.ตำบลบางนาค กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส”

นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.กศน.นราธิวาส โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกรรมการ ลงนิเทศติดตามการเตรียมการดำเนินการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียน ณ กศน.ตำบลบางนาค โดยมีนายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส และบุคลากร ให้การต้อนรับ