ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงรายละเอียด กำหนดการ และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566