รถห้องสมุดเคลื่อนที่กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะองค์ความรู้และสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน และส่งเสริมให้นักเรียนมีใจรักการอ่าน ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และร่วมทำกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านบากง ตำบลบากง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส