ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนภูผาภักดี อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส