กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (Big Day)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำภอและนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอระแงะ อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ และอำเภอตากใบ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (Big Day) บริเวณหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีกลุ่มมวลชนต่างๆ ทั้งล้อเลื่อน กลุ่มมวลชนที่เดินรณรงค์ฯ จากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,200 คน ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจังหวัดกลุ่มภาคใต้ตอนล่าง และได้รับการถ่ายทอดสดผ่านสำนักข่าวไทยเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย