โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจาก นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์