นิเทศและเยี่ยมสนามสอบในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และคณะนิเทศ ดำเนินการนิเทศและเยี่ยมสนามสอบในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รายวิชาบังคับและเลือกบังคับ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอทั้ง 13 อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส