ติดต่อเรา

ศุนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลจอเบาะ (สกร.อำเภอยี่งอ)

บ้านนากอ หมู่ที่ 6 ตำบลจอเบาะ

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

โทรศัพท์ 073-591123

โทรสาร

E-mail : bseema527@gmail.com