ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส (สกร.จังหวัดนราธิวาส)

เลขที่ ๒๗๖/๑ บ้านบือแนกูวะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลยี่งอ

อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

โทรศัพท์ 090-1801895 ครูอาสาฯ ปอเนาะ

โทรศัพท์ 089-2947243 โต๊ะครูปอเนาะ

E-mail : arnadarulfurkon@gmail.com