วันฮารีรายอ

วันฮารีรายอ เป็นวันสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกถือได้ว่าเป็นวันรื่นเริงประจำปีซึ่งชาวมุสลิมได้เดินทางกลับภูมิลำเนาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน พบปะสังสรรค์กับเพื่อน ญาติ เพื่อขออภัยซึ่งกันและกัน ในรอบ 1 ปี จะมีวันฮารีรายอ 2 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

https://www.thaipbs.or.th/news/content/338625