ร่วมโครงการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ชุมชน สกร.ระดับจังหวัด ปี 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบล เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส