ร่วมเป็นเกียรติเนืองในโอกาสเปิดอาคารหอพักนักเรียนโครงการประชารัฐ

วันที่ 19 มกราคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ร่วมเป็นเกียรติเนืองในโอกาสเปิดอาคารหอพักนักเรียนในโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ และได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ลานใต้อาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนบ้านยี่งอ จังหวัดนราธิวาส