บริบทตำบล

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติองค์กร

         ตำบลโละจูดได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒  มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘

ประวัติตำบล

         คำว่า “โละจูด”  เป็นคำพื้นบ้าน  โดยความเป็นมาของตำบลโละจูด  มาจากเรื่องที่เล่าสืบกันมาในสมัยก่อนพื้นที่นี้เป็นป่าเขามีช้างอยู่เป็นจำนวนมาก ได้มีราษฎรในท้องที่จับช้างจากประเทศมาเลเซีย  (พื้นที่ติดกัน)ได้มา  ๑  เชือก  และได้นำมาถึงบริเวณดังกล่าว สลัดโซ่ที่ล่ามช้างเกิดหลุดออก  (ภาษาท้องถิ่นสือโละ) และช้างได้วิ่งเตลิดเข้าป่า (ภาษาท้องถิ่น คือ ลุจูด)  จึงเกิดเป็นคำว่า ลุจูด หรือ ลูจุด แปลว่าช้างหลุด ต่อมาชุมชนนี้เจริญขึ้น  มีการเรียกเพี้ยนออกไปจากลุจูด เป็น โละจูด ในปัจจุบัน

ที่ตั้ง

       ตำบลโละจูดเป็นตำบลหนึ่งใน ๖ ตำบล  ของอำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอแว้งและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแว้ง ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                ทิศเหนือ          จด    ตำบลแม่ดง และตำบลฆอเลาะ   อำเภอแว้ง

                ทิศใต้              จด    อำเภอตาเนาะแมเราะ รัฐกลันตัน  ประเทศมาเลเซีย

                ทิศตะวันออก      จด    อำเภอตาเนาะแมเราะ รัฐกลันตัน  ประเทศมาเลเซีย

                ทิศตะวันตก        จด    อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่

        ตำบลโละจูดมีพื้นที่ทั้งหมด ๗๐.๔๐๖ ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด จำนวนทั้งสิ้น ๖๓.๓๖๖ ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลบูเกะตา จำนวน ๗.๐๔ ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

         ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา โดยพื้นที่ตอนกลางและทางทิศตะวันออกจะเป็นพื้นที่ราบ ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบค่อนข้างสูงและเป็นภูเขา มีพื้นที่ติดแม่น้ำสุไหงโก-ลก    ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย