ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโละจูด

บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่๖ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๖๐

โทรศัพท์ ๐๙๓-๖๕๐๒๓๒๓

E-mail : nfe.lohjood@gmail.com