องค์กรนักศึกษา

องค์กรนักศึกษา ศกร.ตำบลฆอเลาะ

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
นายมะอารงค์  อาแวประธาน 
นางสาวรูวัยดา  มือเราะรองประธาน 
 ๓นายมูฮำหมัดอิซวัน  มะนอรองประธาน 
นายยูริ  อับดุลเลาะเลขานุการ 
นางสาวฟิรเดาร์  อาแดผู้ช่วยเลขานุการ 
นายรอมฏอน  บินอาแวกิจกรรมนักศึกษา 
นายมูฮำหมัดคอยรุดดีน อาหลีมูสอการเงินและบัญชี 
นางสาวโนรอานีส  มะมิงประชาสัมพันธ์ 
นางสาวมายซัยเราะห์  มะปีเยาะปฏิคม