ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลฆอเลาะ

ม.7 บ้านไอปาเซร์ ตำบลฆอเลาะ

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

โทรศัพท์ 0922855107, 0923604295

E-mail : nfe.koloh@gmail.com