โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ”

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นางสาวปียาอร บือราเฮง ตำแหน่งครูอาสาฯประจำ ศรช.ตำบลโละจูด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน สกร.อำเภอแว้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเ…

ดูเพิ่มเติม