เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว PA) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 มกราคม 256

Read more