ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเอราวัณ

ตำบลเอราวัณ

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

โทรศัพท์ 0987264028

E-mail : nfe.erawan@gmail.com