องค์กรนักศึกษา

นายมูฮัมหมัดอิลฮัม อาแว

ประธาน

นายอาวุธ ประสิทธิชัยวุฒิ

รองประธาน

นายซูกิปลี อามูสามิง

เลขานุการ

นายมูฮัมหมัดไฟซัน ดือราแม

กรรมการ

นายณัฐพล สะมะแอ

กรรมการ

นายอัลฟรุกอน เซ๊ะ

กรรมการ

นายมูฮำมัด สาและ

กรรมการ

นายไฟซาล สาเม๊าะ

กรรมการ

นายอัดนัน หะยีอาแว

กรรมการ

นายเปาซี สือนิ

กรรมการ