ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลศาลาใหม่ (ศกร.ตำบลศาลาใหม่)

อาคารชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ศาลาเชือก

หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชือก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

E-mail : salamai.dole@gmail.com

พิกัด : 6.302947, 101.990926