กิจกรรมข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาค

นายนิติ คงพูน ปฏิบัติงาน โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 กุมภาพันธ์