กิจกรรมข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิติ คงพูน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้องค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ นำออกกำลังกาย ตามนโยบายการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณลานต้นไทร สกร.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส