ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลพร่อน (ศกร.ตำบลพร่อน)

หมู่ที่ บ้าน ตำบลพร่อน

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

โทรศัพท์ 073 530 779 โทรศัพท์มือถือ 08111105871 ครูทม ,0653243708 ครูประดับ ,0918498877 ครูแป๋ว ,0984359895 ครูแตง

โทรสาร 073 530 779

E-mail : nfetakbaipron@gmail.com