ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ การเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นอังคารที่ 10 มกราคม

Read more

ต้อนรับคณะนิเทศกิจกรรม อาชีพระยะสั้น (กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ จำนวน 40 ชั่วโมง หลักสูตรช่างตัดผมชาย

วันที่ 4 มกราคม 2567

Read more