ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนข้อมูลการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2567

———————————————————————

วันที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายธนพัฒน์ ชาญแท้ และนายประดับ ล่องสมุทร ครูอาสาฯ ประจำ ศรช. ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนข้อมูลการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโคกไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสร่

+2

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์