ครู ศกร.ตำบลพร่อน เข้าร่วมประชุมประชาธิปไตยตำบลพร่อน

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายนายธนพัฒน์ ชาญแท้ ครู ศกร.ตำบลพร่อน เข้าร่วมประชุมประชาธิปไตยตำบลพร่อน ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ในการปฏิบัติงานร่วมภาคีเครือข่ายของพื้นที่ตำบล ณ สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ม.6 ตำบลพร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส