ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะนูริลฟาลาฮ ซีโปล์

เลขที่ 174/1 ตำบลโฆษิต

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ 0872929421

โทรสาร –

E-mail : tueanchainfe@gmail.com