ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ

📢 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา จำนวน 8 คน

ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 เมษายน 2567

สมัครได้ที่ : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ (สกร.อำเภอตากใบ) ถนนพิทักษ์ประชากิจ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โทร. 073 530 779

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์