ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลนานาค จังหวัดนราธิวาส (ศกร.ตำบลนานาค )

บ้านตาเซ๊ะ ตำบลนานาค

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 9ุุ6110

โทรศัพท์ 073 503779

โทรสาร 061-2454245

E-mail : nfetakbai.nanak@gmail.com