เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

———————————————————————

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้ครูอาสาฯ ประจำศรช. ทั้ง 8 ตำบล เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต. ส่งเสริมพลเมืองดีวิถึประชาธิปไตย ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส

ความรู้สึกทั้งหมด

3Mareeyah Aw, Onestatus และ อีก 1 คน