กิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ เป็นผู้นำออกกำลังกายในครั้งนี้ ณ บริเวณลานต้นไทร สกร.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

0:04 / 0:16

+11

ความรู้สึกทั้งหมด

2Cha Ni และ อีก 1 คน