ร่วมต้อนรับคณะนิเทศการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับสนามสอบ ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส และคณะนิเทศ จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางมานิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบและผู้ปฏิบัติงานในสนามสอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

+20

ความรู้สึกทั้งหมด

22