ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะอิรซาดิลอาบารียาติลอูลูม (สกร.อำเภอตากใบ)

เลขที่ 45 หมู่ที่ 9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

โทรศัพท์ 073 530 799 โทรศัพท์มือถือ 085 628 4325

โทรสาร 073 530 799

E-mail : inee3569@gmail.com