ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสสาลาม (สกร.อำเภอตากใบ)

เลขที่ 129/1 ม.9 ตำบลไพรวัน

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96100

โทรศัพท์ 0848627670

E-mail : maya.084862@gamail.com